Innowacyjny regulator przepływu z Wydziału Mechanicznego

Rys. 1 Widok regulatora przepływu w układzie
pomiarowym podczas badań

Współtwórca wyróżnionego na targach krajowych i międzynarodowych „Słonia” – dr inż. Paweł Śliwiński z Wydziału Mechanicznego wypracował nowe rozwiązanie z zakresu napędów hydraulicznych gotowe do wdrożenia komercyjnego. Regulator przepływu – bo o nim mowa – ma za zadanie utrzymać zadaną wartość natężenia przepływu cieczy niezależnie od obciążenia układu hydraulicznego.

Dr Śliwiński podczas pracy nad problematyką zaworów dławiących zastanawiał się nad ulepszeniem konstrukcji elementów układu hydraulicznego, wtedy też pojawił się pomysł wprowadzenia zmian w konstrukcji regulatora. Stworzenie prototypu i dokumentacji badawczej nowego rozwiązania było możliwe dzięki pracom prowadzonym w ramach programu grantowego Lider finansowanego przez NCBiR. Był to ten sam projekt, w ramach którego powstał satelitowy agregat pompowy („Słoń). – Okres od narodzin nowej idei regulatora do powstania prototypu trwał w sumie około dwóch lat – szacuje dr Śliwiński. Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP pod koniec pierwszej połowy roku 2014.

Budowa owego regulatora przepływu różni się tym od istniejących na rynku rozwiązań, że nie posiada on sprężyny. W dotychczasowych konstrukcjach sprężyna powodowała, że charakterystyka przepływu cieczy w funkcji ciśnienia obciążającego dla regulatorów nie była sztywna. Wynalazek dzięki swojej konstrukcji daje możliwość dużego zakresu regulacji natężenia przepływu (stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia przepływu może wynosić nawet więcej niż 13:1). Regulator był testowany na cieczach roboczych takich jak: oleje mineralne, oleje roślinne oraz emulsje oleju w wodzie i sprawdził się przy maksymalnym ciśnieniu 35 MPa.

Wynalazca podkreśla, że regulator przepływu ma bardzo szerokie spektrum zastosowań w hydraulice siłowej, w szczególności tam, gdzie wymagana jest mała masa urządzeń i prostota sterowania. Jest on dedykowany układom hydraulicznym, w których ważna jest płynność ruchów np. w windach, wciągarkach na statkach, w budownictwie (żurawie) czy też w układach napędu jazdy. – Dla producentów elementów hydraulicznych jest to nowe, tańsze rozwiązanie konstrukcyjne -  przyznaje dr Paweł Śliwiński.

Regulator przepływu został zakwalifikowany do finansowania w drugim naborze projektu Inkubator Innowacyjności, prowadzonym przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Były już prowadzone wstępne rozmowy z potencjalnie zainteresowanym inwestorami, obecnie trwają poszukiwania kolejnych partnerów biznesowych.