Innowacyjne rozwiązanie zespołu napędowego dla statków pasażerskich

Z każdym rokiem towarzystwa klasyfikacyjne, zajmujące się certyfikacją jednostek pływających, określają większe wymagania i restrykcje dla układów napędowych stosowanych w statkach pasażerskich. Wymaga się m.in. aby jednostka pasażerska była wyposażona w przynajmniej dwa niezależne źródła napędu. Efektem tych działań ma być zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii układu napędowego, a tym samym możliwości wystąpienia katastrofy.

Światowy kryzys paliwowy, rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony akwenów wodnych, rosnące naciski pro-ekologiczne oraz problemy z uzyskaniem certyfikatów spowodowały, że pojawiło się zwiększone zainteresowanie problematyką statków z napędem hybrydowym.

Mimo, że stosowane są już napędy hybrydowe  dla jednostek pływających, to w 95% nadają się one głównie dla jednostek rekreacyjnych. Co zatem ze statkami pasażerskimi?

Naukowcy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej opracowali równoległy  układ napędowy, który może pełnić alternatywne źródło napędu dla jednostki pływającej oraz rozwiąże problem jednostek pasażerskich, które pływają po wodach objętych ochroną środowiska.

- Główną innowacją prezentowanego rozwiązania jest to, że jesteśmy w stanie hybrydyzować prawie każdą jednostkę pływającą z napędem konwencjonalnym. Możemy przebudować jej układ napędowy, dodając  moduł napędu elektrycznego o małych rozmiarach nie narażając w ten sposób armatora na wysokie koszty przebudowy całego statku – wypowiada się kierownik zespołu projektowego dr hab. inż. Wojciech Litwin.

Jednostka, w której zostanie zastosowana technologia Twórców z Politechniki Gdańskiej będzie miała możliwość korzystania z dwóch źródeł napędu (działających samodzielnie lub równocześnie) – spalinowego i elektrycznego.  Przy wykorzystaniu tylko napędu elektrycznego zmniejsza się emisja hałasu podczas pracy. Wykorzystując jednocześnie oba napędy zwiększa się również prędkość jednostki pływającej.

-  Nasz układ napędowy jest niezwykle elastyczny. Stwarza on możliwość łatwego rekonfigurowania, wymiany samego silnika czy wymiany przekładni. Dostosowany jest w taki sposób aby pasował każdemu armatorowi wodnemu – stwierdza dr hab. inż. Wojciech Litwin.

Obecnie Twórcy  pracują nad wykorzystaniem opisanego rozwiązania w nowym projekcie, który został przyznany Wydziałowi Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem projektu jest zbudowanie promu z napędem hybrydowym dla Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Galeria zdjęć