Innowacyjne łożyska polimerowe do redukcji i tłumienia drgań konstrukcji budowlanych

Na Ziemi tygodniowo dochodzi do ok. 200 większych trzęsień ziemi. Energia rozchodząca się w postaci fal sejsmicznych często zbiera śmiertelne żniwo. Zapobieganie skutkom wstrząsów sejsmicznych polega na odpowiednim projektowaniu konstrukcji budowlanych, tak aby były one zdolne wytrzymywać wstrząsy powstałe podczas trzęsień ziemi. Dlatego też coraz częściej nowopowstałe budowle wyposażane są w układy wibroizolacji (izolacji sejsmicznej), które mają za zadanie zmniejszenie oddziaływania wstrząsów na konstrukcję.

Prace nad nowymi technologiami z zakresu wibroizolacji prowadzą także dr inż. Tomasz Falborski oraz prof. dr hab. inż. Robert Jankowski – Naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Opracowali oni koncepcję zastosowania nowych łożysk, które zmniejszą oddziaływanie wstrząsów sejsmicznych lub para­-sejsmicznych (np. górniczych) na konstrukcję budynku.

- Pomysł charakteryzuje się tym, że zastosowaliśmy do naszych łożysk specjalny polimer, który ma większe właściwości tłumiące niż inne materiały stosowane obecnie w budownictwie. Im większe tłumienie elementów wibroizolacji tym redukcja drgań budynku będzie większa – tłumaczy współtwórca technologii prof. dr hab. inż. Robert Jankowski.

Poprzez zwiększenie własności tłumiących elementów wibroizolujących (w tym przypadku polimerowych łożysk) zmniejszamy odpowiedź konstrukcji podczas trzęsienia ziemi. W trakcie wstrząsów konstrukcja jest w pewnym sensie odizolowana od drgań podłoża i niemalże nieodkształcona przemieszcza się. Po trzęsieniu ziemi budynek posadowiony na łożyskach wraca do swojego  pierwotnego położenia.

- Dziś, gdy w rejonach najsilniejszych trzęsień ziemi budownictwo rozwija się bardzo intensywnie, skuteczne metody zabezpieczeń przed skutkami drgań są koniecznością. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie wibroizolacji w postaci łożysk polimerowych może być bardzo efektywną metodą ochrony budowli przed zniszczeniem podczas trzęsień ziemi. – informuje współtwórca wynalazku.

Zastosowanie takiego rozwiązania zmniejszy relatywnie duże przemieszczenia występujące na wyższych piętrach budynków podczas wstrząsów sejsmicznych. Wynalazek może być także zastosowany do wytłumiania drgań poszczególnych elementów konstrukcyjnych (np. stropów) wywoływanych np. pracą urządzeń wirnikowych generujących drgania poziome.