EXCENTO otrzyma 12 mln złotych na realizację projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa cyfrowego

Decyzją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju spółka celowa Politechniki Gdańskiej EXCENTO otrzyma dofinansowanie na rzecz realizacji projektu o wartości 14.394.920,00 złotych w ramach pilotażowego programu e-Pionier (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, spółka zostanie akceleratorem łączącym uzdolnione zespoły interdyscyplinarne, instytucje publiczne oraz inwestorów.

Celem projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” jest rozwiązywanie istotnych problemów społeczno-gospodarczych w formule zbliżonej do zamówień przedkomercyjnych (ang. PCP procurement). Jest to model podobny do obowiązkowego na Politechnice przedmiotu „Projekt grupowy”, podczas którego studenci rozwiązują rocznie około 100 realnych problemów zgłaszanych przez przedsiębiorstwa z branży ICT. Projekt e-Pionier, w którym potrzeby zgłaszać będą instytucje publiczne, ma zachęcić administrację do podejmowania innowacyjnych działań na rzecz społeczeństwa.

– W pierwszej kolejności zapraszamy instytucje publiczne do zgłaszania problemów, których nie można rozwiązać z wykorzystaniem technologii ICT dostępnych na rynku. Mogą one obejmować szerokie spektrum obszarów, takich jak bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu czy wykorzystanie dóbr kultury – wyjaśnia Krzysztof Malicki, prezes EXCENTO. Instytucje niemające doświadczenia w pojęciowym definiowaniu problemów mogą liczyć na wsparcie w postaci warsztatów i szkoleń.

Rozwiązywania problemów podejmą się zespoły interdyscyplinarne wyłonione w drodze konkursu. Każdy z nich może liczyć nie tylko na dofinansowanie (nawet do kilkuset tysięcy złotych), ale również opiekę mentorów merytorycznych i biznesowych. EXCENTO dysponuje bazą mentorów, którą zamierza stale powiększać. Są nimi zarówno pracownicy naukowi, jak też osoby z kompetencjami i doświadczeniem biznesowym.

– Celem programu akceleracyjnego jest usamodzielnienie studentów oraz rozwinięcie w nich postaw przedsiębiorczych, tak aby po zakończeniu projektu byli gotowi na założenie własnych firm technologicznych – podkreśla Damian Kuźniewski, wiceprezes zarządu EXCENTO.

EXCENTO zamierza jak najszybciej pozyskiwać podmioty zainteresowane wdrożeniem wyników projektów (np. inwestorów czy firmy branżowe). W zamian za podjęcie ryzyka wdrożeniowego spółka może zaoferować do 20% własności intelektualnej. Pozostałe 80% pozostanie przy zespołach, które będą mogły samodzielnie podejmować negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Takie podejście pozwoli na szybką weryfikację rynkową rozwiązań oraz zapewni wsparcie dalszego rozwoju technologii, zwiększając tym samym szansę na ich sukces. Zainwestować w rozwój rozwiązania mogą również sami twórcy, powołując do życia spółkę typu spin-off.

Projekt będzie realizowany wraz z partnerami. Wsparcie w pozyskiwaniu problemów jednostek administracji publicznej i organizowaniu procesu współpracy z takimi podmiotami zapewni Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która zrealizowała we współpracy z sektorem publicznym już ponad 70 projektów. Za wspólne przygotowanie i nadzór nad procesem akceleracji odpowiadać będzie gdański akcelerator technologiczny Alfabeat. Politechnika Gdańska zapewni dostęp do studentów i kadry naukowej, z której rekrutowani będą członkowie zespołów oraz do infrastruktury wykorzystywanej przy tworzeniu prototypów.

Pomimo swojego powiązania z Politechniką Gdańską, EXCENTO nie będzie ograniczać rekrutacji do uczelni – udział w projektach będzie otwarty dla wszystkich zespołów spełniających wymagania konkursowe. Aplikować będą mogły osoby na wszystkich etapach rozwoju zawodowego, nie tylko studenci i pracownicy naukowi.

Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się w styczniu 2017 roku. Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach e-Pionier zapraszamy do polubienia strony www.facebook.com/ePionierExcento oraz obserwowania konta www.twitter.com/ePionierExcento.