Doktorantki Wydziału Chemicznego nagrodzone

W konkursie na najlepszy poster zorganizowanym podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polimery w Medycynie, która odbyła się 18 maja br. w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, zwyciężył zespół doktorantek Wydziału Chemicznego z Katedry Technologii Polimerów, p. Alicja Lewandowska oraz p. Agnieszka Przybytek.

Poster nawiązywał do tematu prelekcji w ramach Sesji Młodych pt.: „Otrzymywanie nowych poliuretanów dla celów medycznych o właściwościach elastycznych do zastosowań w drukarkach FDM”.

Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce, zajmujących się problematyką, a także do nawiązania współpracy pomiędzy polimerowcami, a przedstawicielami środowiska medycznego.

Udział w konferencji został sfinansowany ze środków projektu „Inkubator Innowacyjności +”.

Galeria zdjęć