Bezpłatne webinarium „Drug Discovery, Development & Commercialization” 26.11.2020 r.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza na bezpłatne webinarium „Drug Discovery, Development & Commercialization”.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących swoją karierę w dziedzinie opracowywania, rozwoju lub komercjalizacji leków.

Webinarium odbędzie się 26 listopada (czwartek), w godzinach 11-14 na platformie Microsoft Teams.

Tematyka webinarium:

  • Wybór celu terapeutycznego,
  • Projektowanie nowych związków o poszukiwanym profilu farmakologicznym, metody wspomagania projektowania za pomocą modelowania molekularnego in silico,
  • Badania aktywności biologicznej nowych związków oraz opracowywanie modeli badawczych in vitro i in vivo, wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych, ADME, wstępne badania toksykologiczne,
  • Nominacja kandydata klinicznego,
  • Proces rozwoju leku od odkrycia do I fazy badań klinicznych na praktycznym przykładzie (case study),
  • Proces komercjalizacji kandydatów na lek (drug candidate),
  • Współczesne zespoły badawcze, budowa, interdyscyplinarność, funkcjonowanie w istniejącym ekosystemie.

Prelegent:


dr Karolina Dzwonek - posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i zarządzaniu projektami odkrywania oraz rozwoju nowych leków. Budowała i prowadziła grupy badawcze, zajmujące się opracowywaniem nowych terapii chorób onkologicznych oraz chorób układu oddechowego. Doradzała w kwestiach zwiększenia aplikacyjności badań i rozwoju biotechnologii w Polsce. Prowadziła szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, zarządzania zespołem i komercjalizacji wyników badań naukowych. Opracowywała schematy efektywnego transferu technologii w dziedzinie Life Sciences. Posiada tytuł doktora biologii molekularnej. Jest absolwentką Leadership Academy for Poland.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się na portalu Eveneahttps://evenea.pl/pl/wydarzenie/dddc

Webinarium zostało sfinansowane ze środków projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0". Projekt "Inkubator Innowacyjności 4.0" realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).