„Termoplastyczne kompozyty poliuretanowo-gumowe oraz sposób otrzymywania termoplastycznych kompozytów poliuretanowo-gumowych”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/06/19

 

Przedmiotem zapytania jest oferta na licencję ograniczoną, dotyczącą następującej technologii: „Termoplastyczne kompozyty poliuretanowo-gumowe oraz sposób otrzymywania termoplastycznych kompozytów poliuretanowo-gumowych”, zgłoszenie patentowe nr EP.19460006, opracowanej w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie dopracowania właściwości opracowanych kompozytów poliuretanowo-gumowych do potrzeb zainteresowanego współpracą podmiotu oraz komercjalizacji zaprezentowanego wynalazku.

W przypadku zainteresowania wynalazkiem bliższych informacji udzielą Państwu, w zakresie informacji technicznych; dr inż. Maciej Sienkiewicz, twórca wynalazków, e-mail: maciej.sienkiewicz@pg.edu.pl, a w zakresie komercjalizacji; Robert Bajko, Broker Innowacji, robert.bajko@pg.edu.pl, tel. 58 348-63-93.