Oferta Akademickiego Inkubatora Gospodarczego Politechniki Gdańskiej jest skierowana do studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Gdańskiej, którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą. Oferowane usługi mają przede wszystkim charakter preinkubacyjny, którego zadaniem jest przygotowanie beneficjentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Oferujemy pomoc w zakładaniu własnej działalności gospodarczej, informujemy o źródłach finansowania start-upów, ułatwiamy kontakt z innymi instytucjami otoczenia biznesu wspierającymi młodych przedsiębiorców, pomagamy przygotować biznes-plan planowanego przedsięwzięcia.

Organizujemy szkolenia i warsztaty dotyczące zagadnień związanych z zakładaniem własnego biznesu, min: „ABC prowadzenia biznesu”.

Corocznie organizujemy konkurs dla studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej na najlepszy pomysł biznesowy pt.: „Jaskółki Przedsiębiorczości”.

Jeśli masz ciekawy pomysł na biznes, ale nie wiesz od czego zacząć – przyjdź do nas:

Akademicki Inkubator Gospodarczy
Budynek Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości PG
al. Zwycięstwa 27, pokój nr 11
tel: 58 348 61 55
e:mail: inkubator@pg.edu.pl
http://ctwt.pg.edu.pl/inkubator