Centrum Transferu Wiedzy i Technologii | Politechnika Gdańska

Jesteśmy jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Gdańskiej, powołaną do zarządzania wynikami prac badawczych prowadzonych w Uczelni, realizacji współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej.

Zapraszamy do kontaktu!

Aktualności

Usługi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG dla Naukowców

Dla naukowców

Projekty prowadzone przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG

Projekty


Projekt Inkubator Innowacyjności

Program Inkubator Innowacyjności 4.0

Konkurs Jaskółki Przedsiębiorczości

Konkurs Jaskółki Przedsiębiorczości