Konkurs "Jaskółki przedsiębiorczości" skierowany jest do studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nietuzinkowego i innowacyjnego pomysłu na biznes. Pomysły można zgłaszać samemu lub w grupach do maksymalnie trzech osób.

W celu przystąpienia do konkursu uczestnik musi wysłać zgłoszenie w terminie do 20 maja 2016 r. (zmiana terminu z dnia 11 maja) drogą elektroniczną na adres: jaskolki@pg.gda.pl (maksymalny rozmiar pliku: 5 MB), dostarczyć osobiście na nośniku elektronicznym (rozmiar pliku bez ograniczeń) do sekretariatu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, pok. nr 11 lub zamieścić na ogólnodostępnej platformie wymiany plików i przesłać link do pliku na adres jaskolki@pg.gda.pl

Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, telefon zgłaszającego, streszczenie pomysłu biznesowego (do 100 słów) oraz prezentację swojego pomysłu biznesowego w jednej z dwóch form:

  • krótkiej (do 10 slajdów) prezentacji w formacie .ppt lub .pptx
  • filmu o długości do 120 sekund

Finał konkursu odbędzie się 31 maja br. o godz. 13:30 na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza w Gmachu Głównym PG podczas konferencji "Poszerz Horyzonty -  Świat rzeczywisty vs. Świat wirtualny"

Spośród nadesłanych prac do etapu finałowego zostanie wybranych 8-10 projektów. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. innowacyjność                                               
  2. strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia
  3. strona ekonomiczna przedsięwzięcia                           
  4. zaspokojenie potrzeb rynkowych                                            

Autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego etapu są zobowiązani do przedstawienia swojego pomysłu biznesowego w formie prezentacji w czasie spotkania finałowego Konkursu.

Prezentacje finałowe są oceniane przez Kapitułę Finałową Konkursu złożoną z pomorskich przedsiębiorców.

Podział nagród w Konkursie "Jaskółki Przedsiębiorczości 2016"

I miejsce:
6 000 zł brutto oraz 3 miesiące w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości

II miejsce:
4 000 zł brutto oraz 2 miesiące w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości

III miejsce
3 000 zł brutto oraz 1 miesiąc w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości

Konkurs odbywa sie pod patronatem prof. dr. hab. inż. Henryka Krawczyka, Rektora Politechniki Gdańskiej.

Partnerami konkursu są: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedisębiorczości, Excento sp. z o.o., Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Akademicki Inkubator Gospdoarczy PG, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz organizacja studencka SimLE.