Metoda redukcji efektów dynamiczno-akustycznych w silosach metalowych podczas rozładunku

 • W silosach z blachy płaskiej podczas opróżniania mogą powstać efekty dynamiczno-akustyczne. Najczęściej dotyczy to smukłych cienkościennych silosów metalowych. Efekty dynamiczne powodują hałas, który przeszkadza użytkownikom silosów i zakłóca spokój mieszkańców w bliskim sąsiedztwie. Są one przyczyną powstania drgań konstrukcji (podobnych jak przy obciążeniu sejsmicznym), które zagrażają otaczającym obiektom i przyczyniają się istotnie do zmęczenia elementów łączeniowych. W najbardziej ekstremalnych przypadkach mogą one prowadzić do awarii konstrukcji silosów.

  Naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej opracowali układ redukujący efekty dynamiczno-akustyczne w silosach o ścianach gładkich.

  - Składa się on z określonej liczby pierścieni (zależnej od średnicy i smukłości silosu oraz rodzaju składowanego materiału) mocowanych po wewnętrznej części płaszcza silosowego. Układ ten powoduje zmianę rodzaju przepływu w silosie z masowego na kominowy na pewnym odcinku jego wysokości. Dzięki temu możliwe jest skuteczne wyeliminowanie źródła drgań i hałasu – tłumaczy kierownik projektu prof. dr hab.inż. Jacek Tejchman.

  Układ ten charakteryzuje się prostą budową i niewielkimi gabarytami, co przekłada się na niskie koszty udoskonalenia istniejących konstrukcji. Sprawdza się zarówno w funkcjonujących jak i nowoprojektowanych silosach.

  - Powyższą metodę redukcji efektów dynamiczno-akustycznych udało nam się zastosować z powodzeniem m.in. w stalowych cylindrycznych silosach w Austrii na granulat polimerowy i płatki PET. Są to silosy firmy GEROLDINGER GMBH o wysokości ok. 17 m i średnicy 3.5 m, wykonane z blachy płaskiej – podkreśla prof. dr hab.inż. Jacek Tejchman.

  Twórcy od wielu lat współpracują z firmami produkującymi silosy w kraju i za granicą. Uczestniczą w procesach projektowych i optymalizacyjnych konstrukcji silosów z blachy płaskiej oraz falistej.

Galeria zdjęć

Twórcy nowej metody redukcji efektów dynamiczno-akustycznych w silosach metalowych podczas rozładunku - prof. dr hab. inż. Andrzej Tejchman - Konarzewski oraz dr inż. Michał Wójcik Twórcy nowej metody redukcji efektów dynamiczno-akustycznych w silosach metalowych podczas rozładunku - prof. dr hab. inż. Andrzej Tejchman - Konarzewski oraz dr inż. Michał Wójcik Twórcy nowej metody redukcji efektów dynamiczno-akustycznych w silosach metalowych podczas rozładunku.